Hvad kan vi gøre for dig?

Public
relations

·    Omtale
·    Budskaber
·    Synlighed

Gennemslagskraft i medierne forudsætter forståelse for den gode historie. Det handler om at få indrammet sit budskab, kende sit publikum og sikre den rette timing.

Vi hjælper med at håndtere medierne og designe den rigtige pressestrategi, som passer til jeres organisation eller virksomhed, hvad enten det gælder salg, opkøb, fusioner, udnævnelser, regnskaber, produktlanceringer eller fyringsrunder.

·    Omtale
·    Budskaber
·    Synlighed

Public
affairs

Public
affairs

·    Rammevilkår
·    Interessevaretagelse

·    Beslutningsprocesser

PA handler om tålmodighed og løbende pleje af de rigtige kontakter. Politisk indsigt er essentielt for at forstå, hvor og hvordan beslutninger træffes.

Det er en balancegang mellem en reaktiv og proaktiv tilgang, hvor det er utroligt vigtigt at kende sin besøgstid. Vi hjælper med at vække politikeres interesse for udvalgte områder i sager, som kræver politisk lydhør.

Corporate
communication

·    Børsnoteringer og emissioner
·    Fusioner og opkøb
·    Finansielle udmeldinger

Corporate communication handler om sikker og præcis kommunikation i afgørende situationer, hvor både eksterne og interne interessenter skal håndteres 360 grader rundt. Vi hjælper med at tilrettelægge og eksekvere den rigtige medieindsats, som sikrer en troværdig, sammenhængende og effektiv kommunikation.

Vi hjælper med at håndtere medieindsatsen omkring børsnoteringer, emissioner, fusioner og opkøb samt andre finansielle udmeldinger for både noterede og unoterede virksomheder.

·    Børsnoteringer og emissioner
·    Fusioner og opkøb
·    Finansielle udmeldinger

Film og foto

Film og video

·    Produktion
·    Koncepter
·    Droneoptagelser

Film kan være med til at styrke jeres kommunikation. Vi producerer professionelle film med topmoderne udstyr, digital filmredigering og postproduktion.

Vores speciale er film til internettet, men vi leverer indhold til alle platforme. Med udgangspunkt i journalistiske og kommunikative virkemidler er budskaberne i centrum under hele produktionen.

Vores certificerede droneoperatør kan desuden løse opgaver fra vinkler og højder, som tilfører en ekstra dimension til jeres fortælling.

Se et udvalg af vores visuelle produktioner her.

Krisekommunikation

Krise-
kommunikation

·    Pressehåndtering
·    Medietræning
·    Beredskab

Det er ødelæggende at være under belejring af medierne. Det slider på medarbejdere, og det kan gøre uoprettelig skade på omdømmet og bundlinjen.

Krisekommunikation handler om at minimere skader, og vi tilbyder sparring, rådgivning og udvikling af strategier eller praktisk pressehåndtering i akutte og følsomme sager.

Vi er tilgængelige 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage.

·    Pressehåndtering
·    Medietræning
·    Beredskab

SoMe og digital
kommunikation

SoMe og digital
kommunikation

·    Platforme
·    Målgruppe
·    Indhold

Sociale medier er effektive kommunikationskanaler til at få budskaber ufiltreret igennem til offentligheden. Det er en unik mulighed for at tale direkte til ens interessenter, men der findes et hav af faldgrupper, når man kommunikerer på de sociale medier.

Vi hjælper jer med at forstå dynamikkerne på de forskellige platforme, kende jeres publikum og udforme det rigtige indhold, så I kommer til at anvende de sociale medier på den mest effektive måde.

Netværk

·    Forbindelser
·    Vidensdeling
·    Udvikling

Det fortrolige rum er nøglen til en åben dialog. Vi faciliterer netværksmøder, der skaber en platform for fælles forståelse.

Vi samler Danmarks skarpeste erhvervsfolk, journalister og beslutningstagere i et rum med plads til debat, udvikling og vidensdeling.

·    Forbindelser
·    Vidensdeling
·    Udvikling

Medieanalyse

Medieanalyse

·    Strategi
·    Medietræning
·    Data

En kvalitativ analyse er fundamentet for en skarp kommunikationsstrategi. For at udnytte sit mediepotentiale må man kende sine styrker og svagheder.

Gennem tilpassede metoder og værktøjer udarbejder vi analyser med intern og ekstern data, som kommer hele vejen rundt om jeres behov og potentiale.